Náš príbeh

Montepastier.sk je spojenie pedagogiky Márie Montessori a Katechézy Dobrého pastiera. Iniciatíva rodičov za hodnotné kresťanské vzdelávanie detí.
Sme manželia Mária a Marián Hamráčkovci a hlavne rodičia dvoch synov Mateja a Michaela. Žijeme v dedinke pri Prešove. Pri výchove sme sa postupne našli v princípoch Márie Montessori. Snažíme sa mať na pamäti jej motto “ Pomôž mi, aby som to dokázal sám”. Chceli sme aby naše deti spoznávali Boha osobne a pri hľadaní spôsobov ako im to umožniť sme sa dostali ku Katechézam Dobrého pastiera.
V lete sme v Prešove zorganizovali seminár Katechézy Dobrého Pastiera pre rodičov a katechétov, ktorý sa konal pod záštitou diecézneho katechetického úradu Košického arcibiskupstva.
Naša hlavná motivácia je snaha o kvalitné vzdelávanie našich detí v kresťanských školách s rešpektujúcim prístupom, v pripravenom prostredí bez strachu z hodnotenia.
Aj keď v podmienkach slovenského školstva to nie je jednoduché, snažíme sa hľadať možnosti, ako rozšíriť tieto myšlienky a získať väčšiu podporu. Našim cieľom je integrácia tohto v zahraničí overeného a prínosného spôsobu vzdelávania, aj v slovenskom cirkevnom školstve, s príkladom vo vyspelých krajinách ako USA, Poľsko, …